มิตรแท้ทีม!

รวยด้วยเครือข่ายประกันภัยกับมิตรแท้ทีม

ประกันอัคคีภัย

สำหรับบ้านที่อยู่อาศัย : My Happy Home Select

ประหยัด -  สบายใจ  - มั่นใจ - คุ้มค่า

การสั่งทำประกันอัคคีภัยใช้เอกสารดังต่อไปนี้

1- ใบคำขอเอาประกันภัย 

2-สำเนาบัตรประชาขนของผู้เอาประกันภัย พร้อมเซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้อง

3-สำเนาทะเบียนบ้านของผู้เอาประกันภัย พร้อมเซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้อง

สแกนเอกสารทั้งหมดส่งมาที่อีเมล์   mittareteam@gmail.com  หรือ แฟกซ์มาที่  02-903-0080 ต่อ 2602


คลิ๊กนี้มีความหมาย


ตารางอบรมข่าวสารประกันภัย

ถาม-ตอบปัญหากับ คปภ.
Copyright (c) 2006 by MittareTeam.com