มิตรแท้ทีม!

รวยด้วยเครือข่ายประกันภัยกับมิตรแท้ทีม

ประกันอัคคีภัย

สำหรับบ้านที่อยู่อาศัยที่คุ้มครองสูงสุดสำหรับคนมีระดับเช่นคุณ : My Luxury Home

การสั่งทำประกันอัคคีภัยใช้เอกสารดังต่อไปนี้

1- ใบคำขอเอาประกันภัย 

2-สำเนาบัตรประชาขนของผู้เอาประกันภัย พร้อมเซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้อง

3-สำเนาทะเบียนบ้านของผู้เอาประกันภัย พร้อมเซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้อง

สแกนเอกสารทั้งหมดส่งมาที่อีเมล์   mittareteam@gmail.com  หรือ แฟ๊กซ์มาที่  0-2990-8133  เขียนที่มุมบนด้านขวามือว่า To. MD12


คลิ๊กนี้มีความหมาย


ตารางอบรมข่าวสารประกันภัย

ถาม-ตอบปัญหากับ คปภ.
Copyright (c) 2006 by MittareTeam.com