มิตรแท้ทีม!

รวยด้วยเครือข่ายประกันภัยกับมิตรแท้ทีม

ประกันภัยความรับผิดผู้ขนส่ง
 
 
การสั่งทำประกันอัคคีภัยใช้เอกสารดังต่อไปนี้
1- ใบคำขอเอาประกันภัย 
2-สำเนาบัตรประชาขนของผู้เอาประกันภัย พร้อมเซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้อง
3-สำเนาคู่มือจดทะเบียนรถผู้เอาประกันภัย พร้อมเซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้อง
 
สแกนเอกสารทั้งหมดส่งมาที่อีเมล์   mittareteam@gmail.com  หรือ
แฟ๊กซ์มาที่  0-2990-8133-4  เขียนที่มุมบนด้านขวามือว่า To. MD12

คลิ๊กนี้มีความหมาย


ตารางอบรมข่าวสารประกันภัย

ถาม-ตอบปัญหากับ คปภ.
Copyright (c) 2006 by MittareTeam.com