มิตรแท้ทีม!

Member Login

Username

Password


สมัครสมาชิก
ลืมรหัสผ่าน


บริษัทประกันภัยที่คุณเลือกได้

อลิอันซ์ ซีพี ประกันภัย

อลิอันซ์ ซีพี ประกันภัย

อาคเนย์ประกันภัย

อาคเนย์ประกันภัย

เอเชียประกันภัย 1950

เอเชียประกันภัย 1950

เจ้าพระยาประกันภัย

เจ้าพระยาประกันภัย

แอลเอ็มจี ประกันภัย

แอลเอ็มจี ประกันภัย

กรุงเทพ ประกันภัย

กรุงเทพ ประกันภัย

วิริยะ ประกันภัย

วิริยะ ประกันภัย

คูเนีย ประกันภัย

คูเนีย ประกันภัย

ไอโออิ กรุงเทพ ประกันภัย

ไอโออิ กรุงเทพ ประกันภัย

กมลประกันภัย

กมลประกันภัย

เทเวศ  ประกันภัย

เทเวศ  ประกันภัย

ไทยพาณิชย์สามัคคีประกันภัย

ไทยพาณิชย์สามัคคีประกันภัย

ฟินิกซ์ ประกันภัย

ฟินิกซ์ ประกันภัย

นำสิน ประกันภัย

นำสิน ประกันภัย

จรัญประกันภัย

จรัญประกันภัย

ไทยศรี ประกันภัย

ไทยศรี ประกันภัย

บางกอกสหประกันภัย

บางกอกสหประกันภัย

นวกิจประกันภัย

นวกิจประกันภัย

โตเกียวมารีนศรีเมืองประกันภัย

โตเกียวมารีน ประกันภัย

อินทร ประกันภัย

อินทร ประกันภัย

ประกันคุ้มภัย

เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย

ศรีอยุยา ประกันภัย

สยาม ซิตี้ ประกันภัย

สินมั่นคง ประกันภัย

ทิพยประกันภัย

ไทยไพบูลย์ ประกันภัยAdvertisement

 

มาเปลี่ยนรายจ่ายในการทำประกันภัยเป็นรายได้กันดีกว่า กับธุรกิจเครือข่ายประกันภัยแนวใหม่ สมัครแค่ 500 บาทตลอดชีพ ... เลือกทำประกันภัยได้ตามใจคุณสิบกว่าบริษัทชั้นนำในเมืองไทย                                                                                                                                                                       

รวยด้วยเครือข่ายประกันภัย


บทความน่ารู้เกี่ยวกับสุนัข ติดต่อทำประกัน      บริษัทฯ ขอแนะนำการประกันภัยสุนัข โดยทางบริษัทฯ เป็นผู้ริเริ่ม การประกันภัยสุนัขเป็นแห่งแรกในประเทศไทย บริษัทฯมีความมั่นใจว่าจะสามารถให้บริการที่ดีเยี่ยมแก่ท่านเจ้าของสุนัขทุกท่าน ผ่านเครือข่ายสาขาเกือบร้อยแห่งทั่วประเทศ
      ในระยะแรก บริษัทฯ ให้ความคุ้มครอง เฉพาะกรณีที่สุนัขเสียชีวิตเท่านั้น ในระยะต่อไปจะขยายความคุ้มครอง ไปถึงการประกันอุบัติเหตุและสุขภาพด้วยรูปแบบกรมธรรม์การรับทำประกันภัยสุนัข มี 4 แผนดังนี้

       แผนที่ 1 การรับทำประกันภัยสุนัขที่เกิดในประเทศไทยทุกสายพันธุ์ และไม่มีใบ Pedigree รับรอง
           (สำหรับสุนัขที่มีใบ Pedigree แต่ประสงค์ที่จะทำทุนประกันที่ 5,000 - 10,000 บ. สามารถกระทำได้)
           เบี้ยประกัน 500 - 900 บาท ไม่รวมภาษีอากร ได้รับความคุ้มครอง ที่ทุนประกัน 5,000 - 10,000 บาท

       แผนที่ 2 การรับทำประกันภัยสุนัขที่เกิดในประเทศไทย และมีใบ Pedigree รับรอง
           เบี้ยประกันที่ 9% ของทุนประกัน ไม่รวมภาษีอากร
           ได้รับความคุ้มครองทุนประกัน ตามมูลค่าสายพันธุ์ที่บริษัทฯ กำหนด

ดูเบี้ยประกันคลิกที่นี่

       แผนที่ 3 การรับทำประกันภัยสุนัขต่างประเทศ นำเข้า ที่มีใบ Pedigree รับรอง
           เบี้ยประกันที่ 9% ของทุนประกัน ไม่รวมภาษีอากร
           ได้รับความคุ้มครองทุนประกันที่ 80% ของค่าใช้จ่ายที่ซื้อมา

ดูเบี้ยประกันคลิกที่นี่

       แผนที่4 การรับทำประกันภัยสุนัขที่มีความสามารถพิเศษ หรือตามโครงการต่างๆ
           เบี้ยประกันที่ 9% ของทุนประกัน ไม่รวมภาษีอากร
           ได้รับความคุ้มครองทุนประกันที่ 70% ของค่าใช้จ่ายที่ซื้อมาHerding group Toy group
Hound group Sporting group
Working group Non - sporting group
Terrier group สุนัขพื้นบ้าน
สุนัขไม่ระบุสายพันธุ์  

 

Herding group ทุนประกัน เบี้ยสุทธิ เบี้ยรวมภาษีอากร
Collie 20,000 1,800.00 1,934.56
 German Shepherd 15,000 1,350.00  1,450.92
 Old English Sheep dog 25,000 2,250.00  2,417.13
 Cardigha Welsh Corgi 25,000 2,250.00  2,417.13
 Pembroke Welsh Corgic 25,000 2,250.00  2,417.13

กลับไปที่เบี้ยประกัน

Toy group ทุนประกัน เบี้ยสุทธิ เบี้ยรวมภาษีอากร
 Chihuahua  15,000 1,350.00 1,450.92
 ltalian Greyhound  15,000 1,350.00 1,450.92
 Japanese Spizt  12,000 1,080.00 1,160.95
 Maltese  15,000 1,350.00 1,450.92
 Miniatrue Pinscher 12,000 1,080.00 1,160.95
Papillion 30,000 2,700.00 2,900.77
Pekingese 15,000 1,350.00 1,450.92
Pomeranian 25,000 2,250.00 2,417.13
Poodle 12,000 1,080.00 1,160.95
Pug 15,000 1,350.00 1,450.92
Shih Tzu 15,000 1,350.00 1,450.92
Silky Terrier 25,000 2,250.00 2,417.13

กลับไปที่เบี้ยประกัน

Hound group ทุนประกัน เบี้ยสุทธิ เบี้ยรวมภาษีอากร
 Beagle 25,000 2,250.00 2,417.13
 Basset Hound 20,000 1,800.00 1,934.56
 Dachshund 15,000 1,350.00 1,450.92
Greyhound  15,000 1,350.00 1,450.92
 Whippet 15,000 1,350.00 1,450.92

กลับไปที่เบี้ยประกัน

Sporting group ทุนประกัน เบี้ยสุทธิ เบี้ยรวมภาษีอากร
 American Cocker Spanial 20,000 1,800.00 1,934.56
 Cocker Spaniel 15,000 1,350.00 1,450.92
 English Setter 20,000 1,800.00 1,934.56
 English Springer Spaniel 30,000 2,700.00 2,900.77
 German Shorthaired 15,000 1,350.00 1,450.92
Golden Retriever 20,000 1,800.00 1,934.56
Lrish Setter 15,000 1,350.00 1,450.92
 Labrador Retrier 20,000 1,800.00 1,934.56
Pointer 15,000 1,350.00 1,450.92
 Weimaraner 25,000 2,250.00 2,417.13

กลับไปที่เบี้ยประกัน

Working group ทุนประกัน เบี้ยสุทธิ เบี้ยรวมภาษีอากร
 Akita 25,000 2,250.00 2,417.13
Alaskan Malamute  20,000 1,800.00 1,934.56
 Bullmasstiff 25,000 2,250.00 2,417.13
Bernese Mountain dog  30,000 2,700.00 2,900.77
 Boxer 15,000 1,350.00 1,450.92
 DoguedeBordeaux 25,000 2,250.00 2,417.13
 Doberman Pindcher 12,000 1,080.00 1,160.95
 Dogo Argentino 15,000 1,450.00 1,450.92
 Giant Schnauzer 25,000 2,250.00 2,417.13
 Great Dane 30,000 2,700.00 2,900.77
 Great Prenees 30,000 2,700.00 2,900.77
 FilaBrasileiro 30,000 2,700.00 2,900.77
 French Mastiff 30,000 2,700.00 2,900.77
 English Mastiff 30,000 2,700.00 2,900.77
 Newfoundland 25,000 2,250.00 2,417.13
 Napolian Mastiff 30,000 2,700.00 2,900.77
 Preacarinaro 30,000 2,700.00 2,900.77
 Rottweiler 15,000 1,350.00 1,450.92
 Saint Bewrnard 20,000 1,800.00 1,934.56
 Samoyed 30,000 2,700.00 2,900.77
 Siberiam Husky 20,000 1,800.00 1,934.56
 Standard Schnauz 15,000 1,350.00 1,450.92

กลับไปที่เบี้ยประกัน

Non-Sporting group ทุนประกัน เบี้ยสุทธิ เบี้ยรวมภาษีอากร
 Bulldog 25,000 2,250.00 2,417.13
 Chinese Shar pei 25,000 2,250.00 2,417.13
 Chow Chow 25,000 2,250.00 2,417.13
 Dalmatian 15,000 1,350.00 1,450.92
 French Bulldog 30,000 2,700.00 2,900.77
 Lhasa Apso 25,000 2,250.00 2,417.13
 Poodle 12,000 1,080.00 1,160.95

กลับไปที่เบี้ยประกัน

Terrier group ทุนประกัน เบี้ยสุทธิ เบี้ยรวมภาษีอากร
 American Staffordshier 15,000 1,350.00 1,450.92
 Boston Terier 20,000 1,800.00 1,934.56
 Bull Terier 25,000 2,250.00 2,417.13
 Jack Russell Terier 30,000 2,700.00 2,900.77
 Miniatuer Bull Terier 35,000  3,150.00  3,841.41
 Miniature Schnauzer 20,000 1,800.00 1,934.56
 Scottish terier 30,000 2,700.00 2,900.77
 Yorksheir Terier 25,000 2,700.00 2,900.77
 West Highland White 30,000 2,700.00 2,900.77

กลับไปที่เบี้ยประกัน

สุนัขพื้นบ้าน ทุนประกัน เบี้ยสุทธิ เบี้ยรวมภาษีอากร
 สุนัขไทยหลังอาน 15,000 1,350.00 1,450.92
 สุนัขไทยบางแก้ว 12,000 1,080.00 1,160.95

 

สุนัขไม่ระบุสายพันธ์ ทุนประกัน เบี้ยสุทธิ เบี้ยรวมภาษีอากร
 สุนัขเลี้ยงทั่วไป 10,000 900.00 967.28
 สุนัขเลี้ยงทั่วไป 5,000 500.00 537.14
 สุนัขจากฟาร์ม 10,000 700.00 752.21

กลับไปที่เบี้ยประกัน

 


  แบบฟอร์มใบรับรองการตรวจสุขภาพสุนัข


  แบบฟอร์มใบคำขอการทำประกันภัยสุนัข1. ใบขอทำประกันภัยสุนัข 2. ใบรับรองการตรวจสุขภาพสุนัข
3. ใบรับรองการทำวัคซีน 4. หลักฐานแสดงการทำไมโครชิพ
5. ใบรายงานผลการตรวจเลือด 6. สำเนาบัตรประชาชนผู้เอาประกัน
7. ใบรับรองสายพันธ์ (Pedigree) ถ้ามี 8. สำเนาหลักฐานใบเสร็จซื้อขาย ถ้ามี


  ส่วนงานรับประกันสุนัข โทรศัพท์ : 0-2640-7799 กด 0


  E-mail : mailto:sniwati@mittare.com


กลับไปที่การประกันภัยสุนัข


คลิ๊กนี้มีความหมาย

Calendar

Easy Quick Quote

หมดประกันเช็คเบี้ยประกันอย่างละเอียด


Visitor

 สถิติวันนี้ 1027 คน
 สถิติเมื่อวาน 1315 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
45034 คน
217222 คน
848387 คน
เริ่มเมื่อ 2012-11-03

 


Member Registered

23:44   สุทธิชัย
18:25   นายเทวัญ
16:19   สมบัติ
16:48   เจนวิทย์
10:33   วีระศักดิ์
21:17   มงคล
20:51   วรรณลดา
10:37   เจียมจิต
13:18   Alleruzzony
13:53   มานิตา
08:17   xiaoyang
15:11   เพชรดา
11:43   เกศนี
07:16   ThomasWes
16:12   kailey


ตารางอบรม

เดือนสิงหาคม  2556
เดือนตุลาคม 2556

ข่าวสารทั่วไปCopyright (c) 2006 by MittareTeam.com