ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล

เบี้ยประกันภัย อายุตั้งแต่ 3-60 ปี

ทุนประกัน

100,000

200,000

300,000

แผนการทำประกัน

PLV1

PLV2

PLV3

PLV4

PLV5

PLV6

PLV7

PLV8

PLV9

    เสียชีวิต / ถูกฆาตกรรม / ทุพพลภาพถาวร

100,000

100,000

100,000

200,000

200,000

200,000

300,000

300,000

300,000

    เสียชีวิต จากการขับขี่ / ซ้อนรถจักรยานยนต์

50,000

50,000

50,000

100,000

100,000

100,000

150,000

150,000

150,000

    ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ  ต่อครั้ง

5,000

10,000

10,000

10,000

20,000

20,000

15,000

30,000

30,000

    ค่าปลงศพ หรือ ค่าจัดงานศพ

-

-

10,000

-

-

10,000

-

-

10,000

เบี้ยประกันภัย

480

599

699

899

1,099

1,199

1,299

1,499

1,599

เบี้ยประกันภัย อายุตั้งแต่ 60-70 ปี (เฉพาะลูกค้าที่ต่ออายุกรมธรรม์เท่านั้น)

แผนการทำประกัน

PLV1

PLV2

PLV3

PLV4

PLV5

PLV6

PLV7

PLV8

PLV9

เบี้ยประกันภัย

769

958

1,119

1,438

1,759

1,919

2,078

2,399

2,559

 

ใบคำขอทำประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล


คลิ๊กนี้มีความหมาย