คำแนะนำในการกรอกใบคำขอทำประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ


1.กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนและถูกต้องตามความเป็นจริง
2.กรอกข้อมูลเป็น ภาษาไทย  ยกเว้น ส่วนที่ต้องการใช้ภาษาอังกฤษ เช่น เลขตัวรถ อีเมล์  เป็นต้น
3.หากพบปัญหาใดๆ ในการกรอกข้อมูลกรุณาติดต่อ คุณนิวัฒน์ 081-4722602หรือ mittareteam@gmail.com

กรุณากรอกรายละเอียดข้อมูลให้ถูกต้องเพื่อความถูกต้องของกรมธรรม์ประกันภัย

แผนประกันภัยที่ต้องการ    

ชื่อ-สกุล (กรุณากรอกเป็นภาษาไทยเท่านั้น) -
หมายเลขบัตรประชาชน
ที่อยู่ปัจจุบัน
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
   
เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวก
ที่อยู่ทางอีเมล์
ประเภทรถเอาประกันภัย
วันเริ่มต้น-สิ้นสุด ความคุ้มครอง    -  
ยี่ห้อรถ
รุ่นรถ  
ลักษณะการใช้รถ  
เลขทะเบียนรถ   
ปีที่จดทะเบียน  
เลขตัวรถ (Chassis Number)  
เลขเครื่องยนต์   
ขนาดเครื่องยนต์ / จำนวนที่นั่ง / น้ำหนักรวม   -  -
การระบุผู้ขับขี่ (เฉพาะประกันประเภท 1-2)  แบบระบุชื่อผู้ขับขี่       แบบไม่ระบุชื่อผู้ขับขี่
ผู้ขับขี่คนที่ 1 ( ชื่อ-นามสกุล / เลขที่ใบขับขี่ / วันเดือนปีเกิด)   -  -
ผู้ขับขี่คนที่ 2 ( ชื่อ-นามสกุล / เลขที่ใบขับขี่ / วันเดือนปีเกิด)   -  -
ทุนประกัน  (กรณีสั่งทำ ป.1 , ป.2 มิตรแท้มัธยัสถ์)  
หมายเหตุ  

วิธีการโอนเงินค่าเบี้ยประกันภัย

 

1. โอนผ่านเคาร์เตอร์ธนาคารหรือ ATM เข้าบัญชีธนาคารในชื่อบัญชี   นายนิวัฒน์  อินปั๋นแก้ว  เพื่อที่จะสามารถเช็คยอดการโอนออนไลน์ได้ทันที

ธนาคาร
สาขา
บัญชี
เลขที่บัญชี

 ธนาคารกสิกรไทย

ย่อยเซียร์รังสิต

ออมทรัพย์

418-2-46487-8

 ธนาคารกรุงเทพ

ย่อยเซียร์รังสิต

ออมทรัพย์

028-0-17280-0

 

     หรือ โอนโดยใช้  ใบโอนเงินของบริษัท (Bill Payment)  โดยไม่ต้องเสียค่าธรรม์เนียมในการโอนเงิน  สำนักงานสามารถเช็คยอดเงินที่โอนได้หลัง 12.00 น.ของวันทำการถัดไป

 

2. แจ้งข้อมูลการชำระเงิน  มาที่สำนักงานทาง โทรสาร  02-903-0080  ต่อ  2602  หรือส่งอีเมล์แนบไฟล์เอกสารมาที่  mittareteam@gmail.com   โดยส่งเอกสารดังนี้

       2.1 สำเนาหรือสลิปใบโอนเงิน
     2.2 สำเนาคู่มือรถที่ต้องการทำประกัน
     2.3 สำเนาตารางกรมธรรม์เดิม  (กรณีสั่งทำประกันภาคสมัครใจเช่น  ป1 , ป2 , ป3ปกติ)

     >>>   ส่งเอกสาร  <<<

*** ถ้าท่านมีข้อสงสัยใด ติดต่อสอบถามได้ที่ คุณนิวัฒน์  081-4722602 (DTac) หรือ 089-8521769 (AIS) ***

 


คลิ๊กนี้มีความหมาย