คำแนะนำในการกรอกใบคำขอทำประกันภัย พ.ร.บ.


1.กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนและถูกต้องตามความเป็นจริง
2.กรอกข้อมูลเป็น ภาษาไทย  ยกเว้น ส่วนที่ต้องการใช้ภาษาอังกฤษ เช่น เลขตัวรถ อีเมล์  เป็นต้น
3.หากพบปัญหาใดๆ ในการกรอกข้อมูลกรุณาติดต่อ คุณนิวัฒน์ 081-4722602หรือ mittareteam@gmail.com

กรุณากรอกรายละเอียดข้อมูลให้ถูกต้องเพื่อความถูกต้องของกรมธรรม์ประกันภัย
ชื่อ-สกุลผู้เอาประกันภัย  (กรุณากรอกเป็นภาษาไทยเท่านั้น) -
หมายเลขบัตรประชาชนผู้เอาประกันภัย
ที่อยู่ปัจจุบัน
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวกของผู้เอาประกันภัย
รหัสตัวแทน
อีเมล์ของตัวแทน
หมายเลขตารางกรมธรรม์ พ.ร.บ.
ประเภทรถเอาประกันภัย
วันเริ่มต้น-สิ้นสุด ความคุ้มครอง    -  
ยี่ห้อรถ
รุ่นรถ  
ลักษณะการใช้รถ  
เลขทะเบียนรถ   
ปีที่จดทะเบียน  
เลขตัวรถ (Chassis Number)  
เลขเครื่องยนต์   
ขนาดเครื่องยนต์ / จำนวนที่นั่ง / น้ำหนักรวม   -  -

*** ถ้าท่านมีข้อสงสัยใด ติดต่อสอบถามได้ที่ คุณนิวัฒน์  081-4722602 (DTac) หรือ 089-8521769 (AIS) ***

 


คลิ๊กนี้มีความหมาย