มิตรแท้ทีม!

รวยด้วยเครือข่ายประกันภัยกับมิตรแท้ทีม

คำแนะนำในการกรอกใบคำขอสั่งทำประกันภัย พ.ร.บ.


1.กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนและถูกต้องตามความเป็นจริง
2.กรอกข้อมูลเป็น ภาษาไทย  ยกเว้น ส่วนที่ต้องการใช้ภาษาอังกฤษ เช่น เลขตัวรถ อีเมล์  เป็นต้น
3.หากพบปัญหาใดๆ ในการกรอกข้อมูลกรุณาติดต่อ คุณนิวัฒน์ 081-4722602หรือ mittareteam@gmail.com

กรุณากรอกรายละเอียดข้อมูลให้ถูกต้องเพื่อความถูกต้องของกรมธรรม์ประกันภัย
ชื่อ-สกุล (กรุณากรอกเป็นภาษาไทยเท่านั้น)  * -
หมายเลขบัตรประชาชน *
ที่อยู่ปัจจุบัน *
จังหวัด *
รหัสไปรษณีย์
   
เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวก *
ประเภทรถเอาประกันภัย *
วันเริ่มต้น-สิ้นสุด ความคุ้มครอง *    -  
ยี่ห้อรถ *
รุ่นรถ *  
ลักษณะการใช้รถ *  
เลขทะเบียนรถ *   
ปีที่จดทะเบียน  
เลขตัวรถ (Chassis Number) *  
เลขเครื่องยนต์   
ขนาดเครื่องยนต์ / จำนวนที่นั่ง / น้ำหนักรวม *   -  -

ชื่อ-นามสกุลสมาชิก        รหัสสมาชิก MD     E-Mail สมาชิก       สำนักงานที่เบิก พ.ร.บ. 

* ข้อมูลสำคัญที่ต้องกรอกเพื่อออกกรมธรรม์ประกันภัย


คลิ๊กนี้มีความหมาย


ตารางอบรมข่าวสารประกันภัย

ถาม-ตอบปัญหากับ คปภ.
Copyright (c) 2006 by MittareTeam.com